Linden Rowhouses
Early Outreach for Design Review

Về Dự Án:

Kiến Trúc Cone và Mirra Homes đang thiết kế một dự án về dãy nhà 3 tầng mới tại 8717 Linden Ave N. Sự phát triển mới sẽ bao gồm khoảng 6 đơn vị và 4 mặt bằng đậu xe.

Dãy Nhà Linden
Địa Chỉ: 8718 Linden Ave N

SDCI Số Hồ Sơ: 3037678-EG

Người Nộp Đơn: Summer McEneny, Kiến Trúc Cone

Liên Lạc: Lindenrow@cone-arch.com, 206-693-3133

1/2
Thông tin mà quí vị chia sẻ trong

 

Thông tin mà quí vị chia sẻ trong khảo sát này có thể được công khai. Xin vui lòng không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân/nhạy cảm nào. Khảo sát trên mạng sẽ có từ 03/23/21 tới 04/13/21.

Thông Tin Bổ Xung
 

Quí vị có thể theo dõi tiến độ của chúng tôi thông qua tiến trình cho phép. Tìm địa chỉ dự án “8718 Linden Ave N” hoặc dự án số “3037678-EG” trong Lịch Đánh Giá Thiết Kế và Dịch Vụ Dữ Liệu Seattle.

.

Chia Sẻ Những Suy Nghĩ Của Quí Vị:


Chúng tôi muốn nghe từ cộng đồng về dãy nhà Linden. Xin chia sẻ những quan tâm và những ưu tiên của quí vị cho tòa nhà mới nầy và luôn cả khu vực lân cận, trên trang mạng về dự án hoặc bằng cách tham gia khảo sát trực tuyến.