top of page
City Homes
9216 20th Ave SW
Seattle, WA 98106

Tiếp xúc với cộng đồng sớm để đánh giá thiết kế

Giới thiệu về công trình

Intracorp NW, LLC và Cone Architecture đang hợp tác trong một công trình gần góc Đông Nam của Đại lộ 20th Ave SW và Đường SW Barton Street. Sự phát triển mới này bao gồm hai lô đất và sẽ cung cấp sáu căn nhà liên kế 3 tầng, sáu nhà phố 3 tầng, bãi đậu xe trên mặt đất và không gian xanh. Kế hoạch vừa mới bắt đầu và công việc xây dựng có thể bắt đầu sớm vào mùa Thu năm 2023.​

ĐỊA CHỈ: 9216 20th Ave SW, Seattle, WA 98106

SỐ HỒ SƠ SDCI: 3039857-EG, 3039862-EG

CÔNG TY NỘP ĐƠN: Cone Architecture

LIÊN LẠC:

Emily Terzic

cityhomes@cone-arch.com

206-693-3133

Vui lòng thực hiện bản khảo sát của chúng tôi

 

Dùng khảo sát trực tuyến này để cho biết ý kiến.

Thông tin quý vị chia sẻ trong cuộc khảo sát này có thể được công bố. Vui lòng không chia sẻ thông tin cá nhân hay tế nhị.

Liên kết khảo sát này được cung cấp cho đến hết ngày 5 tháng 8, 2022.

Thông tin bổ túc 

Dùng địa chỉ của công trình "9216 20th Ave SW" hoặc mã số công trình "3039857-EG, 3039862-EG" để tìm thông tin trong Lịch trình đánh giá thiết kếCổng thông tin về dịch vụ Seattle.

Để tìm hiểu thêm về hoạt động xúc với cộng đồng sớm để đánh giá thiết kế, vui lòng vào trang mạng của Sở Khu dân cư của Thành phố Seattle.

Chia sẻ ý nghĩ của quý vị
 
Vui lòng cho biết những điều quý vị xem là ưu tiên và những điều quý vị quan tâm đối với công trình nhà ở mới này và đối với khu vực lân cận nói chung trên trang mạng của công trình. Thông tin quý vị chia sẻ trong cuộc khảo sát này có thể được công bố. Vui lòng không chia sẻ thông tin cá nhân hay tế nhị.

Chúng tôi vô cùng quý trọng ý kiến của quý vị!

CONE ARCHITECTURE

bottom of page